Backupy i archiwizacja

Ochrona danych składowanych elektronicznie jest nieustannie traktowana z przymrużeniem oka. Wiele przedsiębiorstw wykonuje kopie bezpieczeństwa, ale tylko niewielki odsetek z nich posiada procedury, które mają na celu sprawdzenie, czy system archiwizacji jest sprawny, a wykonany backup przy...

Bitrix24 – Dokumenty

  Zarządzanie dokumentami Z chwilą wgrania pliku na konto Bitrix24 staje się on widoczny w zaawansowanym systemie zarządzania dokumentami. Prezentacje, dokumenty, video i wszelkie inne pliki mogą być przeznaczone do ściągnięcia, do pracy grupowej lub do użytku prywatnego. Jedną z najw...

Bitrix24 – Grupowy komunikator

  Komunikacja w czasie rzeczywistym Czas to pieniądz, a nic nie jest szybsze od komunikacji w czasie rzeczywistym. Bitrix24 zawiera zestaw narzędzi do komunikowania się, począwszy od komunikatora tekstowego i czatu grupowego, poprzez realizowanie połączeń telefonicznych, wysyłanie wiadom...

Bitrix24 – Zarządzanie zadaniami i projektami

  Zarządzanie zadaniami i projektami Bitrix24 łączy szeroki wachlarz narzędzi organizacyjnych podnoszących efektywność pracy na poziomie zarówno pojedynczego użytkownika, jak i grupy roboczej. Zadania możesz wyznaczać dla siebie oraz przypisywać współpracownikom, a po otrzymaniu za...

Bitrix24 – Intranet społecznościowy

  Intranet społecznościowy Niekwestionowana popularność portali społecznościowych, takich jak Facebook, wynika w dużej mierze z oferowanej przez nie łatwości komunikacji. Wyobraź sobie, że siła stojąca za siecią społecznych powiązań może działać na rzecz Twojej organizacji po...

Bitrix24

Kompletne narzędzie biznesowe i społecznościowe w nowoczesnym intranecie dla firm. Modułowe rozwiązanie służące do pracy grupowej, komunikacji, zarządzania relacjami z klientami a nawet telefonią VoIP. Oto opis funkcjonalności oprogramowania:     Intranet społecznościowy Intranet sp...