Backupy i archiwizacja

Ochrona danych składowanych elektronicznie jest nieustannie traktowana z przymrużeniem oka. Wiele przedsiębiorstw wykonuje kopie bezpieczeństwa, ale tylko niewielki odsetek z nich posiada procedury, które mają na celu sprawdzenie, czy system archiwizacji jest sprawny, a wykonany backup przy...

Polityka Bezpieczeństwa Firm

Bezpieczeństwo przetwarzania Danych Osobowych to obecnie jeden z ważniejszych aspektów prowadzenia biznesu. Dane te gromadzimy już nie tylko na papierze ale przede wszystkim za pośrednictwem technologii elektronicznych i to na dużo większą skalę niż kiedykolwiek wcześniej. Od roku 1997...

Opieka IT

Obsługa informatyczna przedsiębiorstw oferowana jest przez naszą firmę od początku jej działania i bazuje na wieloletnich doświadczeniach naszego zespołu. Mamy wypracowany model działania, który doskonale daje się przystawać do najbardziej wyszukanych potrzeb klienta. Z tego powodu za...

Audyt legalności

Coraz częściej szefowie firm lub dyrekcja zadają sobie pytanie czy używane w ich firmie oprogramowanie jest legalne. Odpowiedź rzeczywiście nie jest tak prosta, a zawiłość prawa licencyjnego często utrudnia poprawną jego interpretację. Media coraz częściej donoszą o kolejnych kontr...

Wirtualizacja

Od kilku lat wirtualizacja staje się doskonałym sposobem na pełniejsze i bardziej racjonalne gospodarowanie zasobami sprzętu IT. Obecne rozwiązania wirtualizacji stały się powszechnie dostępne, a część z nich jest nawet darmowa – nawet jeśli rozważamy stosowanie rozwiązań serwero...

Doradztwo

Współczesne prowadzenie biznesu oparte jest w dużej mierze na systemach informatycznych. Ich niezawodność i nowoczesność decyduje o przewadze nad konkurencją a co ważniejsze znacznie ułatwia współpracę ze swoimi partnerami. Obecna mnogość tych systemów stawia przed nami coraz nows...

Optymalizacja systemów

W ostatnich latach odnotowano bardzo dynamiczny wzrost sprzedaży systemów informatycznych przez przedsiębiorców, co wyraźnie świadczy o zwiększającej się świadomości informatycznej właścicieli firm. Obecność tych systemów często podnosi jakość pracy, automatyzuje część zada...