Coraz częściej szefowie firm lub dyrekcja zadają sobie pytanie czy używane w ich firmie oprogramowanie jest legalne. Odpowiedź rzeczywiście nie jest tak prosta, a zawiłość prawa licencyjnego często utrudnia poprawną jego interpretację. Media coraz częściej donoszą o kolejnych kontrolach przeprowadzonych przez policję gospodarczą wraz z BSA, o karach nałożonych na firmy lub osoby fizyczne.

Pytań warto postawić więcej:

 • Jak wygląda kontrola oprogramowania?
 • Jakie instytucje uprawione są do kontrolowania?
 • Czy darmowe oprogramowanie naprawdę jest darmowe dla firm?
 • Jakie kary można otrzymać w wyniku przeprowadzonej kontroli?
 • Jak przygotować się na kontrolę?
 • Jak utrzymać stan legalności przez długi czas?

Z czym wiąże się posiadanie nielegalnego oprogramowania:

 • ryzyko finansowe: użytkownik nielegalnego oprogramowania może być zmuszony do zapłaty 3-10-krotności wartości nielegalnego oprogramowania oraz będzie musiał nabyć legalne wersje kopie wykorzystywanych programów,
 • ryzyko biznesowe: w przypadku podejrzenia, że w firmie używane jest nielegalne oprogramowanie wszczęte postępowanie będzie polegało przede wszystkim na zabezpieczeniu sprzętu komputerowego uniemożliwiając dalej prowadzenie biznesu,
 • ryzyko prawne: zgodnie z obowiązującymi ustawami (Kodeks Karny z 6 czerwca 1997 oraz Ustawa o Prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 czerwca 1994) korzystanie z nielegalnego oprogramowania jest traktowane na równi z kradzieżą przedmiotów,
 • ryzyko wizerunkowe: utrata wizerunku to trwała utrata zdolności biznesowych, które w sytuacjach skrajnych może oznaczać zupełny koniec biznesu.

Rozwiązanie: audyt legalności oprogramowania

Audyt składa się z 5 etapów i trwa w zależności od liczby komputerów od 1 tygodnia do 3 miesięcy. Celem audytu jest podwyższenie poziomu bezpieczeństwa biznesowego poprzez wdrożenie procedur zarządzania legalnością oprogramowania.

 1. Inwentaryzacja oprogramowania i dokumentacji potwierdzającej legalność używanego oprogramowania.
 2. Raport określający braki i nadmiary posiadanego oprogramowania.
 3. Doprowadzenie do pełnej legalizacji używanego oprogramowania.
 4. Wdrożenie procedur i zasad zarządzania legalnością oprogramowania.
 5. Weryfikacja wdrożonych procedur.

Cena audytu jest ustalana indywidualnie i jest uzależniona od liczby sprawdzanych komputerów oraz zakresu prowadzonych działań. Im więcej komputerów tym cena jest niższa.
Największą korzyścią po przeprowadzaniu audytu legalności oprogramowani jest tzw. święty spokój na wypadek kontroli. Wraz z audytem otrzymuje się roczne wsparcie w sprawach planowania i zakupu nowego oprogramowania. Kolejnymi korzyściami wprowadzenia zasad zarządzania oprogramowaniem to także: strategiczne planowanie kosztów związanych z oprogramowaniem, ułatwienie zarządzania licencjami oraz pełna świadomość zasad licencjonowania.