Backupy i archiwizacja

Ochrona danych składowanych elektronicznie jest nieustannie traktowana z przymrużeniem oka. Wiele przedsiębiorstw wykonuje kopie bezpieczeństwa, ale tylko niewielki odsetek z nich posiada procedury, które mają na celu sprawdzenie, czy system archiwizacji jest sprawny, a wykonany backup przy...

Systemy Firewall

Obecnie każdy komputer ma dostęp do sieci Internet. Stwarza to bardzo wiele zagrożeń, przed którymi należy się chronić. Jednym ze skutecznych sposobów jest ochrona naszej sieci przy pomocy rozwiązań typu Firewall. Ich współczesne kompilacje to złożone, wielopoziomowe systemy, któr...

Audyt legalności

Coraz częściej szefowie firm lub dyrekcja zadają sobie pytanie czy używane w ich firmie oprogramowanie jest legalne. Odpowiedź rzeczywiście nie jest tak prosta, a zawiłość prawa licencyjnego często utrudnia poprawną jego interpretację. Media coraz częściej donoszą o kolejnych kontr...

Wirtualizacja

Od kilku lat wirtualizacja staje się doskonałym sposobem na pełniejsze i bardziej racjonalne gospodarowanie zasobami sprzętu IT. Obecne rozwiązania wirtualizacji stały się powszechnie dostępne, a część z nich jest nawet darmowa – nawet jeśli rozważamy stosowanie rozwiązań serwero...

Doradztwo

Współczesne prowadzenie biznesu oparte jest w dużej mierze na systemach informatycznych. Ich niezawodność i nowoczesność decyduje o przewadze nad konkurencją a co ważniejsze znacznie ułatwia współpracę ze swoimi partnerami. Obecna mnogość tych systemów stawia przed nami coraz nows...

Optymalizacja systemów

W ostatnich latach odnotowano bardzo dynamiczny wzrost sprzedaży systemów informatycznych przez przedsiębiorców, co wyraźnie świadczy o zwiększającej się świadomości informatycznej właścicieli firm. Obecność tych systemów często podnosi jakość pracy, automatyzuje część zada...