Współczesne prowadzenie biznesu oparte jest w dużej mierze na systemach informatycznych. Ich niezawodność i nowoczesność decyduje o przewadze nad konkurencją a co ważniejsze znacznie ułatwia współpracę ze swoimi partnerami. Obecna mnogość tych systemów stawia przed nami coraz nowsze zadania, które coraz częściej wymagają specjalistów z branży IT. Wśród tych zadań wystarczy wymienić tylko:

 • doradztwo przy modernizacjach i nowych zakupach,
 • kreowanie kierunku rozwoju systemów informatycznych,
 • dobór systemów informatycznych w celu ich integracji,
 • rozwój systemów informatycznych w kierunku B2B oraz B2C,
 • doradztwo w zakresie TCO obecnych i przyszłych systemów IT,
 • plany optymalizowania systemów IT,
 • doradztwo przy wdrożeniach nowych systemów informatycznych,
 • wdrażanie procedur skutecznego zarządzania procesami IT,
 • skuteczne obniżanie ryzyka awarii systemów IT,
 • wydajne rozdzielenie i zarządzanie zasobami IT,
 • szacowanie i planowanie zmian IT w kontekście zmian organizacyjnych,
 • doradztwo przy opracowywaniu nowych rozwiązań teleinformatycznych w oparciu o szczególne potrzeby klienta (oprogramowanie na zamówienie),
 • doradztwo w zakresie szkolenia pracowników.

Jest wiele obszarów ściśle powiązanych z działką informatyczną, dlatego tak ważne jest konsultowanie tych zagadnień z ekspertami branży IT. Zachęcamy do kontaktu z przedstawicielami naszej firmy w celu uzgodnienia zakresu i formy konsultacji.