Obsługa informatyczna przedsiębiorstw oferowana jest przez naszą firmę od początku jej działania i bazuje na wieloletnich doświadczeniach naszego zespołu. Mamy wypracowany model działania, który doskonale daje się przystawać do najbardziej wyszukanych potrzeb klienta. Z tego powodu zakres przedstawionych usług, jakie świadczymy w ramach outsourcingu, ma formę otwartą i w każdej chwili może zostać zmodyfikowany, stosownie do aktualnych potrzeb klienta.

W pierwszym miesiącu obsługi nasi pracownicy przeprowadzają inwentaryzację i sprawdzają aktualny stan oprogramowania i sprzętu. Weryfikując potrzeby informatyczne Klienta oraz bazując na przeprowadzonej inwentaryzacji, przygotowywany jest raport, który w szczegółowy sposób przedstawia i wyznacza cele na najbliższe miesiące. Nasi menadżerowie na podstawie tego raportu przygotują propozycję harmonogramu realizacji tych planów ze szczególnym uwzględnieniem wytycznych Klienta i priorytetyzacji poszczególnych zadań. Raport będzie zawierał szacunkowe koszty wykonania poszczególnych zadań, co powinno zdecydowanie ułatwić procesy decyzyjne przy tworzeniu harmonogramu.

Poniżej przedstawiony jest przykładowy wypis działań, które mogą być częścią działań w ramach usługi opieki informatycznej:

 • Inwentaryzacja i zarządzanie oprogramowaniem i sprzętem,
 • Opiniowanie i doradztwo w sprawach aktualnego sytemu informatycznego,
 • Doradztwo przy modernizacjach i przy nowych zakupach oraz przy wdrażaniu nowych rozwiązań teleinformatycznych,
 • Kreowanie kierunku rozwoju systemu komputerowego,
 • Opieka nad aplikacjami zainstalowanymi w sieci komputerowej,
 • Zarządzanie systemem bezpiecznego dostępu do Internetu oraz utrzymanie jego ciągłości działania,
 • Zarządzanie bezpieczeństwem serwerów i danych przechowywanych na nich (dotyczy również stacji roboczych przechowywujących dane krytyczne),
 • Tworzenie konfiguracji systemów wysoko dostępnych (redundancje, klastry, itp.),
 • Opieka nad systemem antywirusowym i antyspamowym,
 • Opieka nad systemem poczty elektronicznej,
 • Planowanie i zarządzanie archiwizacją danych,
 • Monitorowanie i optymalizacja systemów bazodanowych,
 • Przygotowywanie aktualizacji systemów operacyjnych i aplikacji a następnie testowanie i ich wdrażanie,
 • Integrowanie systemów pracujących w sieci komputerowej oraz optymalizacja procesów zachodzących pomiędzy tymi systemami,
 • Testy wydajnościowe i optymalizacja systemów komputerowych oraz sieci strukturalnej,
 • Opieka nad systemami drukowania i faksowania,
 • Sprzedaż podzespołów i akcesoriów komputerowych oraz wszelkich urządzeń teleinformatycznych,
 • Sprzedaż materiałów eksploatacyjnych do urządzeń komputerowych (np. drukarki, faksy itp.),
 • Planowanie, wdrażanie i obsługa wirtualnych sieci prywatnych (VPN),
 • Planowanie i wdrażanie usług terminalowych (aplikacyjnych lub administracyjnych),
 • Opieka i zarządzanie urządzeniami aktywnymi (switch, hub, router, modem, inne),
 • Wsparcie dla użytkowników komputerów PC przez doradztwo w zakresie obsługi,
 • Opieka nad systemem monitoringu,
 • Opieka nad systemem dostępu.

Powyższa lista usług ma charakter otwarty i w każdej chwili trwania umowy serwisowej może zostać poszerzona o dodatkowe aktywności, które będą konieczne do utrzymania Państwa systemów. Nasza firma świadczy również szereg innych usług, które mogą być zrealizowane jako niezależne projekty:

 • Opracowywanie i wdrażanie nowych rozwiązań teleinformatycznych w oparciu o szczególne potrzeby klienta (oprogramowanie na zamówienie),
 • Przygotowywanie oraz prowadzenie szkoleń z zakresu stosowania pakietu Microsoft Office, Microsoft Works, korzystania z poczty elektronicznej, Internetu oraz innych produktów wskazanych przez klienta,
 • Audyty legalności oprogramowania,
 • Audyty i wdrożenia związane z Polityką Bezpieczeństwa Firmy a w szczególności tematykę obejmującą Ochronę Danych Osobowych,
 • Doradztwo i pomoc przy wdrożeniach oprogramowania typu F-K, właściwego dla potrzeb klienta,
 • Doradztwo i pomoc przy wdrożeniu oprogramowania spełniającego funkcję elektronicznego obiegu dokumentów,
 • Inne wynikające ze szczególnych potrzeb Klienta.

Zachęcamy do spotkania się z naszym przedstawicielem, aby doprecyzować możliwy zakres usług oraz określić możliwe płaszczyzny współpracy.