W ostatnich latach odnotowano bardzo dynamiczny wzrost sprzedaży systemów informatycznych przez przedsiębiorców, co wyraźnie świadczy o zwiększającej się świadomości informatycznej właścicieli firm. Obecność tych systemów często podnosi jakość pracy, automatyzuje część zadań, ułatwia kontakty z partnerami biznesowymi i klientami a także bardzo często obniża koszty prowadzenia działalności. Badania pokazują także, że niestety bardzo wiele firm małych i średnich niewystarczająco dobrze wykorzystują potencjał drzemiący w nabytych rozwiązaniach IT.

Optymalizacja systemów i procesów IT staje się więc kluczowym aspektem rozwoju informatycznego przedsiębiorstwa. Odpowiednio wykorzystując posiadane systemy można w krótkim czasie wykorzystać możliwości drzemiące w nich, zintegrować z innymi systemami jak i uprościć wiele zadań, na których użytkownicy tracą zbyt wiele cennego czasu. To wszystko bezpośrednio przekłada się na zmniejszenie kosztów utrzymania infrastruktury IT jak i otworzyć nowe drogi do wzrostu zysków przedsiębiorstwa.

Optymalizacja IT zaczyna się od audytu wstępnego, podczas którego wykonywany jest tzw. pomiar bazowy. Jest to punkt wyjścia do analizy procesów biznesowych i informatycznych w danym przedsiębiorstwie. W wyniku analizy powstaje raport, który wskazuje słabe punkty, wąskie gardła, dziury wydajnościowe i inne problemy, nad którymi warto się zatrzymać i poprawić.

Oto przykładowe zadania, jakie mogą stać się przedmiotem usług optymalizacyjnych:

 • integracja systemów informatycznych w celu zwiększenia automatyzacji procesów biznesowych,
 • optymalizacja systemów serwerowych w celu uproszczenia infrastruktury serwerowej a tym samym zmniejszenie ryzyka awaryjności systemów IT,
 • integracja systemów informatycznych w celu ułatwienia komunikacji B2B, B2C, – uproszczenie pracy grupowej i komunikacji wewnątrz firmy,
 • unifikacja systemów informatycznych w celu zwiększenia kompatybilności systemów IT a tym samym zmniejszenie nakładu pracy związanego z zarządzaniem,
 • wdrażanie rozwiązań monitorujących i zarządzających infrastrukturą IT,
 • wdrażanie rozwiązań autorskich upraszczających procesy biznesowe,
 • doradztwo przy rozwoju i wyborze systemów informatycznych,
 • dopasowywanie nowych rozwiązań do już istniejących systemów IT.

Optymalizacja systemów IT to cały szereg zalet:

 • wzrost wydajności pracy systemów i pracowników a tym samym przedsiębiorstwa,
 • zmniejszenie kosztów utrzymania systemów IT,
 • otworzenie nowych możliwości wygenerowania większego zysku,
 • zwiększenie niezawodności systemu IT,
 • zadowolenie partnerów i klientów,
 • oszczędności pozyskane przez skuteczniejsze zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa.