Od kilku lat wirtualizacja staje się doskonałym sposobem na pełniejsze i bardziej racjonalne gospodarowanie zasobami sprzętu IT. Obecne rozwiązania wirtualizacji stały się powszechnie dostępne, a część z nich jest nawet darmowa – nawet jeśli rozważamy stosowanie rozwiązań serwerowych (Microsoft Hyper-V).

Stosowanie wirtualizacji wnosi wiele udogodnień, których zalet nie sposób nie zauważyć:

  • uproszczenie warstwy sprzętowej (mniej serwerów fizycznych),
  • obniżenie kosztów związanych z zakupem nowych serwerów jak i ich utrzymaniem,
  • łatwiejsze zarządzanie infrastrukturą serwerową,
  • bardziej wydajne wirtualne serwery dzięki dzieleniu tych samych zasobów sprzętowych,
  • szybsze i łatwiejsze wdrożenia nowych systemów, serwerów,
  • lepsza dostępność wirtualnych systemów,
  • uniezależnienie systemów serwerowych od platformy sprzętowej,
  • łatwiejsze i szybsze kopie bezpieczeństwa systemów wirtualnych,
  • krótsze metody Disaster Recovery (czas przywracania serwera po awarii),
  • bardzo tanie rozwiązania zwielokrotniania serwerów wirtualnych w celu zapewnienia ciągłości pracy systemów newralgicznych.

W ramach wirtualizacji najczęściej wspomina się o wirtualizacji serwerów, aplikacji, stacji roboczych jak i pamięci masowych. Możliwości jest bardzo wiele i doradztwo specjalisty IT w tym względzie może być doskonałym punktem wyjścia optymalizacji środowiska IT. Zachęcamy do kontaktu z przedstawicielem naszej firmy w celu omówienia potrzeb IT.