Informatyzacja biznesu jest dziś nieuniknioną konsekwencją postępu i dotyczy nawet najmniejszych firm. Poczta internetowa, programy handlowe, programy zarządzania relacjami z klientami, współdzielenie pracy z innymi pracownikami lub partnerami oraz przechowywanie danych w chmurach. Wielość dostępnych systemów oraz ich złożoność może sprawić, że poczujemy się zagubieni. Dlaczego nie powierzyć tego specjalistom IT?

Systemy Pracy Grupowej Systemy Pracy Grupowej

Systemy pracy grupowej to z reguły zbiór narzędzi informatycznych, których głównym celem jest usprawnienie współpracy tak pomiędzy pracownikami jak i z klientami. Ich ideą jest wsparcie dla wszelkich form kanałów komunikacji wliczając pocztę elektroniczną, współdzielenie plików, wiadomości błyskawiczne czy też komunikację głosową obejmującą nie tylko elektroniczne komunikatory, VoIP ale i zwykłe telefony. Cechą charakterystyczną tych systemów jest często możliwość prowadzenia projektów wymagających ścisłej współpracy i wymiany wszelkiej formy informacji.

Rozwiązania Chmurowe Rozwiązania chmurowe

Rozwiązania chmurowe są z nami już od wielu lat. Niestety w wielu przypadkach bardzo omijamy te rozwiązania bez poprawnego rozumienia tego terminu i usług jakie się kryją pod tą nazwą. Upraszczając definicję należy powiedzieć, że Chmura to migracja określonych zasobów z naszej serwerowni do innej lokalizacji.

Systemy pocztowe Systemy pocztowe

Przekazywanie informacji w sposób łatwy, szybki i pewny jest dziś kluczowym zasobem każdego przedsiębiorstwa i często decyduje o przewadze nad konkurencją. Obecnie nowoczesne systemy komunikacji to już nie tylko poczta internetowa – to przede wszystkim praca grupowa. Wymiana informacji, współdzielenie plików, wspólne prace nad dokumentami i projektami, możliwość pracy w terenie a także integracja z systemami handlowymi to tylko niektóre z nowych wyznaczników współczesnych narzędzi informatycznych, które mają wspierać nasz biznes. Dlatego tak bardzo ważnym jest odpowiedni dobór serwera pocztowego lub stosując współczesną nomenklaturę nazewnictwa: serwer pracy grupowej.

CRM CRM

CRM (Customer Ralationship Management) to system informatyczny, którego celem jest ułatwienie, zautomatyzowanie i organizację procesów związanych z obsługą klienta z naciskiem na budowanie długotrwałej relacji oraz zadowolenia ze współpracy. Jest to z reguły rozbudowane narzędzie, którego funkcjonalność trudno zamknąć w sztywne ramy.