Bezpieczeństwo to pojęcie obejmujące bardzo wiele płaszczyzn prowadzenia biznesu. Bezpieczeństwo to nie tylko zabezpieczenia komputerów, to także zgodność z obowiązującym prawem, ochrona i zabezpieczenie wyników naszej pracy jak i trud włożony w utrzymanie systemów informatycznych działającymi. Bezpieczeństwo jest punktem wyjścia i bazą naszego biznesu – dlatego warto powierzyć to ekspertom.

Audyt Legalności Audyt Legalności
Coraz częściej szefowie firm lub dyrekcja zadają sobie pytanie czy używane w ich firmie oprogramowanie jest legalne. Odpowiedź rzeczywiście nie jest tak prosta, a zawiłość prawa licencyjnego często utrudnia poprawną jego interpretację. Media coraz częściej donoszą o kolejnych kontrolach przeprowadzonych przez policję gospodarczą wraz z BSA, o karach nałożonych na firmy lub osoby fizyczne.
Polityka Bezpieczeństwa Firmy Polityka Bezpieczeństwa Firmy
Bezpieczeństwo przetwarzania Danych Osobowych to obecnie jeden z ważniejszych aspektów prowadzenia biznesu. Dane te gromadzimy już nie tylko na papierze ale przede wszystkim za pośrednictwem technologii elektronicznych i to na dużo większą skalę niż kiedykolwiek wcześniej. Od roku 1997 ustawodawca doprecyzował zakres i sposoby ochrony Danych Osobowych ustanawiając jednocześnie urząd Generalnego Inspektora Ochrona Danych osobowych (GIODO), który został oddelegowany do kontroli zgodności przetwarzania Danych Osobowych. Świadomość społeczeństwa przez ten czas bardzo wzrosła i jesteśmy bardzo wyczuleni na nieprawidłowości związane z przetwarzaniem naszych danych, co skutkuje odpowiednią liczbą skarg kierowanych do GIDOO. Tylko w roku 2011 ilość skarg przekroczyła 1200 wniosków a już w roku 2014 ilość wniosków podwoiła się.
Systemy Firewall Systemy firewall
Obecnie każdy komputer ma dostęp do sieci Internet. Stwarza to bardzo wiele zagrożeń, przed którymi należy się chronić. Jednym ze skutecznych sposobów jest ochrona naszej sieci przy pomocy rozwiązań typu Firewall. Ich współczesne kompilacje to złożone, wielopoziomowe systemy, które chronią przed wirusami, złośliwym oprogramowaniem, nieautoryzowanym dostępem do naszej sieci z zewnątrz a także reguluje ruch wychodzący do Internetu.
Archiwizacja i Backup Archiwizacja i Backup
Ochrona danych składowanych elektronicznie jest cały czas traktowana z przymrużeniem oka. Wiele firm wykonuje kopie bezpieczeństwa, ale tylko niewielki odsetek z nich posiada procedury, które mają na celu sprawdzenie, czy system archiwizacji jest sprawny, a wykonany backup przydatny. Zdecydowana większość tych firm weryfikuje to w chwili kryzysowej, gdy potrzeba coś odzyskać – wtedy jednak często jest już za późno.