Ochrona danych składowanych elektronicznie jest nieustannie traktowana z przymrużeniem oka. Wiele przedsiębiorstw wykonuje kopie bezpieczeństwa, ale tylko niewielki odsetek z nich posiada procedury, które mają na celu sprawdzenie, czy system archiwizacji jest sprawny, a wykonany backup przydatny. Zdecydowana większość tych firm weryfikuje to w chwili kryzysowej, gdy potrzeba coś odzyskać – wtedy jednak często jest już za późno.Utrata danych zawsze łączy się ze stratami finansowymi. Wielkość tych strat jest różna, w zależności od biznesu, typu danych jak i ich ilości. W wielu przypadkach (ok. 20%-30%) utrata danych może być bezpośrednią przyczyną zamknięcia biznesu. Dlatego ochrona danych elektronicznych powinna być traktowana z wielką powagą i należytą uwagą.

Odpowiedni system archiwizacji to klucz bezpieczeństwa działania systemów produkcyjnych. To od niego zależy szybkość i możliwość odzyskania danych, które zostały utracone w wyniku awarii sprzętu, oprogramowania lub ludzi. Ustawowo powinna istnieć także możliwość „wyciągnięcia” backupu systemów poza obszar budynku, w którym następuje przetwarzanie danych. Kluczowym jest więc posiadanie ujednoliconego systemu archiwizacji serwerów oraz lepszego śledzenia postępów archiwizacji jak i informowania o ewentualnych odstępstw jakie mogą wyniknąć podczas tych procesów.

Firma PLIK oferuje swoim Klientom kompleksowe rozwiązania archiwizacji danych, począwszy od propozycji sprzętu, przez oprogramowanie po opracowanie stosownych procedur zarządzania bezpieczeństwem, włączając w to tak zwane procedury Disaster Recovery, których głównym celem jest skrócenie czasu przestoju systemu informatycznego po awarii. W ramach dodatkowych usług PLIK oferuje także konsultacje, szkolenia oraz usługi serwisowe lub outsourcingowe.


Wiadomości email to często niedoceniana wartość. Odpowiednio zarządzane, układane dają dostęp do cennych i wartościowych informacji. A ponieważ z roku na rok wiadomości przybywa wykładniczo, to zarządzanie emailami staje się kluczowym zadaniem działów IT. MailStore to niezawodny i wydajny system pozwalający korzystać z prawnych, technicznych i finansowych korzyści płynących z nowoczesnej i bezpiecznej archiwizacji poczty. System MailStore wspiera zdecydowaną większość systemów poczty elektronicznej, pojedynczych skrzynek pocztowych, klientów poczty elektronicznej jak i szerokiej gamy formatów plików pocztowych. Dogodna i łatwo dostosowywalna strategia archiwizacji może być stosowana do szczegółowo wyznaczonych potrzeb danej firmy.